No icon

जीन्दगी................

अन्योल !

 अल्मल  !

अनी अनौठो  !

मेरो जीन्दगी  ! 

 

बेदना   !

बियोग   !

अनी बेबसि !

 मेरो  साथी !

 

सहज !

 सरल !

अनी सुख्ख  !

 मेरो शत्रु ! 

 

यो जीन्दगी त्यसै अचम्म भएको होइन !

यो साथी त्यसै बिनाश भएको होइन ! 

यो शत्रु त्यसै शुलभ भएको होइन !

मात्र गराइएको हो ! 

लेखिएको हो !

बनाइएको हो ! 

पारिएको हो !

 

Comment As:

Comment (0)